Cyffuriau

Cefnogi, nid cosbi

 

Nid yw cyffreithiau cyffuriau y DU yn cadw unrhyw un yn saff.

Gan fod cyffuriau yn anghyfreithlon, nid yw’n medru cael eu rheoleiddio. Crëir hyn ansicrwydd ynghyd â chyfansoddiad, purdeb, gwenwyndra, a chryfder y cyffuriau.

Ble mae cyflusterau profi cyffuriau wedi’u darparu mewn gwyliau (festivals) yn y DU, bydd i tua 20% o bobl gael gwared o’u cyffuriau. Bydd i hyn ddigwydd o bosibl o ganlyniad i’r cyffuriau fod wedi’u trin â rhywbeth peryglus, yn rhy gryf neu wedi’u gwenwyno.

 

Mae’r Rhyddfrydwyr Ifanc yn ymladd i:

  • gyfreithloni y defnydd, meddiant a’r gwerthiant o ganabis
  • roi diwedd ar ddedfrydu meddiant cyffuriau
  • gael pecynnau parod, rhad ac am ddim i brofi diogelwch eich cyffuriau
  • gael cyfreithiau sy’n golygu bydd rhaid i wyliau (festivals) tu allan yn y DU ddarparu cyflusterau profi cyffuriau
  • ddiwygio cyfreithiau trwyddedu i annog clybiau ac elusennau i ddarparu cyflusterau profi cyffuriau
  • droi agwedd y DU i gyfreithiau cyffuriau o un sy’n cosbi i un sy’n lleihau niwed

 

Fe ddewch chi o hyd i fwy yn ein Llyfr Polisi

Sign in with Facebook, Twitter or Email.