Sbeicio

Stopiwch Sbeicio Rŵan

 

Yn anffodus, mae cynnydd sylweddol o achosion sbeicio bob blwyddyn o amgylch adeg wythnos y glas i’r pwynt ble mae allan o reolaeth. Mae’r Rhyddfrydwyr Ifanc yn llwyr gefnogi y fenter “Student Night in” ar draws y wlad. Gall unrhyw un gael eu sbeicio ond mae’r mwyafrif yn fenywod ac yn bobl o rhyweddau lleiafrifol eraill.

 

Y ddedfryd eithaf ar gyfer sbeicio ydi 10 mlynedd, ond mae llawer o achosion yn cael eu hanwybyddu a hyd yn oed llai yn cael eu collfarnu. Heb anghofio, nid oes tudalen bwrpasol NHS ar gyfer sbeicio neu sut i ymdopi â chael eich sbeicio.

 

Rydyn ni yn galw ar:

  • Yr heddlu, awdurdodau lleol a gwasanaethau iechyd i gydlynnu â’i gilydd
  • Oedfannau i ddarparu stribedau profi diod wedi’i sbeicio, caeadau poteli a gorchuddion cwpannau gyda staff wedi’u hyfforddi ar adnabod arwyddion rhywun sydd wedi’u sbeicio
  • Brifysgolion a cholegau chweched dosbarth i redeg ymgyrchoedd gwrth-sbeicio a chyflwyno polisiau i atal sbeicio a helpu’r cleifion
  • Arolwg i’r rhesymau tu ôl y rhif isel iawn o gollfarnau
Sign in with Facebook, Twitter or Email.