Our Executive - Ein Pwyllgor

Co-Chair - Cyd-Gadeirydd: Leena Farhat

Leena first moved to Wales in 2016 and is now based in Llanfairfechan where she is a town councillor. She has been active in the Welsh party since joining, and has been a candidate for Westminster (though stood down due to Unite to Remain), Senedd and Council elections. She is proud to have campaigned across the UK with the Liberal Democrats and has her heart in rural Welsh affairs, minority languages, equalities, technology as well as building a better and fairer society for everyone. She is a Trustee of the Institute of Welsh Affairs and studying for a PhD in Artificial Intelligence, Machine Learning & Advanced Computing. Beyond politics, Leena loves music, poetry, swimming, and coding.
-
Symudodd Leena i Gymru am y tro cyntaf yn 2016 ac mae bellach wedi’i lleoli yn Llanfairfechan lle mae’n gynghorydd tref. Mae hi wedi bod yn weithgar yn y blaid Gymreig ers ymuno, ac wedi bod yn ymgeisydd ar gyfer San Steffan (er wedi rhoi’r gorau iddi oherwydd Unite to Remain), etholiadau’r Senedd a’r Cyngor. Mae’n falch o fod wedi ymgyrchu ar draws y DU gyda’r Democratiaid Rhyddfrydol ac mae ganddi ei chalon mewn materion gwledig Cymreig, ieithoedd lleiafrifol, cydraddoldeb, technoleg yn ogystal ag adeiladu cymdeithas well a thecach i bawb. Mae hi’n Ymddiriedolwr y Sefydliad Materion Cymreig ac yn astudio am PhD mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peiriannau a Chyfrifiadura Uwch. Y tu hwnt i wleidyddiaeth, mae Leena yn caru cerddoriaeth, barddoniaeth, nofio a chodio.

Co-Chair - Cyd-Gadeirydd: Josh Rutty

Josh studies Economics at Aberystwyth University and is the current president of Aberystwyth Unliversity Liberals.

Comms Officer - Swyddog Cyfathrebu: Preben Vanberg

Policy Officer - Swyddog Polisi: Brendan Roberts

Brendan was originally born in Devon but he has always lived in Torfaen. He joined the Liberal Democrats in the spring of 2018, he started out in the party first by canvassing for the 2019 general election candidate in Torfaen. Aside from politics, in his spare time Brendan sings with Pontnewydd Male Voice Choir and is currently their archivist and he also plays in the brass band at his church, Cwmbran Salvation Army. Going alongside that he is also the secretary for Torfaen Young People’s Forum, and he enjoys reading unashamedly a lot of political orientated books.

Campaigns Officer - Swyddog Ymgyrchu: Ianto Evans

Ianto joined the Liberal Democrats through his local party, Clwyd West, in May of 2022. He has quickly risen up the ranks of the party, being an active member of his local party as under-secretary and Digital Co-ordinator. He is currently studying Maths, Further Maths, Physics, and Chemistry A-level. Outside of politics, Ianto is a keen photographer, and can often be found deep in a book about space or science.

Welsh Language Coordinator - Cydlynydd y Gymraeg: Rhys Llewelyn Williams

I joined the Welsh Young Liberals in the Winter of 2020 as I desired a party that stood for the values of liberalism, internationalism and environmentalism. Born and raised near Bala in North Wales, I was raised in a unilingual Welsh community, learning English as a second language in primary school. As a consequence, I have a real passion for Welsh language and Welsh culture-related policy. Currently, I am in my second year of medicine at the University of Leeds, hoping to graduate by 2026 and, eventually, move back home to serve the needs of those in North Wales.
-
Ymunais i â Rhydfrydwyr Ifanc Cymru yn ystod Gaeaf 2020 o ganlyniad i ‘mryd i ymuno â phlaid oedd yn dymuno gweld Cymru fwy rhyddfrydol, rhyngwladol ac amgylcheddol. Cefais fagwraeth ger y Bala yng Ngogledd Cymru mewn cymdeithas uniaith Gymraeg, gan ddysgu Saesneg fel ail iaith yn yr ysgol gynradd. O ganlyniad, mae gen i wir ddiddordeb mewn polisïau sy’n berthnasol i’r Gymraeg a diwylliant Cymru. Ar y funud, dwi yn fy ail flwyddyn fel myfyriwr meddygaeth ym Mhrifysgol Leeds, yn dymuno i raddio erbyn 2026 ac, ymhen amser, symud yn ôl adre i wasanethu trigolion Gogledd Cymru.
-
The Welsh Language Co-ordinator role is not elected, but co-opted by the Executive.

Honorary Officers - Swyddogion mygedol: Cllr Elizabeth Evans (President) and Cllr Sam Bennett (Vice

Cllr Elizabeth Evans represents Aberaeron and Aberarth ward on Ceredigion County Council, and was re-elected in 2022 with over 83% of the vote. She has been the candidate for the Ceredigion constituency at several Senedd elections, and was the Honorary Vice-President of WYL for two years prior to becoming Honorary President in 2021.

-

Cllr Sam Bennett represents Waterfront ward on Swansea Council, elected in 2022 with 60% of the vote. He was the lead candidate for the Wales list at the 2019 European Election, and is currently Chair of ALDC Cymru.